Contacto

Seminario Galego de Educación para a Paz

Dirección / Address:

Seminario Galego de Educación para a Paz

Lugar de Frais, 41 Santa María de Villestro- Roxos
15897 Santiago de Compostela
(A Coruña) – España


Tel.:  +34 659288910 


E-mail:  paz@sgep.org